Hasło
τέταρτος
Definicja
czwarty
Frekwencja
396
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish