πρόσωπον προσώπου, τό

Search Lemma
πρόσωπον
DEFINITION
yüz, çehre; figür, maske, rol
FREQUENCY RANK
313
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish