Hasło
πρόσωπον
Definicja
twarz, maska, osoba
Frekwencja
313
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish