μέσος μέση μέσον

LEMA DE BUSCA
μέσος
DEFINIÇÃO
meio, no meio, moderado: τὸ μέσον no meio de
RANQUE DE FREQUÊNCIA
150
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International