μέσος μέση μέσον

Search Lemma
μέσος
DEFINITION
middle, in the middle, moderate; τὸ μέσον midst
FREQUENCY RANK
150
Part of Speech
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Measurements and Numerals
Engelska