δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην

LEMA DE BUSCA
δέω
DEFINIÇÃO
ter falta de; ter necessidade de (+gen)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
64
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International