Seneca Hercules Furens 1-18 read by Krishni Burns

Iūno

Soror Tonantis – hōc enim sōlum mihi

nōmen relictum est – semper aliēnum Iovem

ac templa summī vidua dēseruī aetheris,

locumque caelō pulsa paelicibus dedī;

tellūs colenda est, paelicēs caelum tenent.5

 

hinc Arctos altā parte glaciālis polī

sublīme classēs sīdus Argolicās agit;

hinc, quā recentī vēre laxātur diēs,

Tyriae per undās vector Eurōpae nitet;

illinc timendum ratibus ac pontō gregem10

passim vagantēs exserunt Atlantidēs.

ferrō mināx hinc terret Ōrīōn deōs

suāsque Perseus aureus stēllās habet;

hinc clāra geminī signa Tyndaridae micant

quibusque nātīs mōbilis tellūs stetit.15

nec ipse tantum Bacchus aut Bacchī parēns

adiēre superōs: nē qua pars probrō vacet,

mundus puellae serta Cnōsiacae gerit.