Hasło
ἐλαύνω
Definicja
prowadzić, pędzić, wprawiać w ruch
Frekwencja
461
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish