Hasło
φεύγω
Definicja
uciekać, umykać, unikać, wystrzegać
Frekwencja
261
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish