εἰρήνη εἰρήνης, ἡ

Hasło
εἰρήνη
Definicja
pokój
Frekwencja
468
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish