Hasło
διώκω
Definicja
ścigać, tropić, gonić
Frekwencja
481
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish