Hasło
δεῖ
Definicja
trzeba, należy, powinno się (+ acc. c. inf.)
Frekwencja
79
Część mowy
Czasownik: bezosobowy
Polish