Hasło
γίγνομαι
Definicja
stawać się; urodzić się; wydarzyć się, być
Frekwencja
23
Część mowy
Czasownik: deponens
Polish