Hasło
βουλεύω
Definicja
planować, postanowić, zdecydować; (med.) rozważać
Frekwencja
476
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish