βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην

Search Lemma
βουλεύω
DEFINITION
plan (to), decide (to); (mid.) deliberate
FREQUENCY RANK
476
Part of Speech
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP
War and Peace
Engelska