τριακοστός –ή –όν

TEST TRANSLATION
τριακοστός
DEFINITION
الثلاثون
FREQUENCY RANK
517
أقسام الكلام
صفة: عدد
Arabic