οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον

TEST TRANSLATION
οἰκεῖος
DEFINITION
منزلي، بيتي ؛ مِلكهُ ؛ خاصته ؛ مناسب ، ملائم
FREQUENCY RANK
238
أقسام الكلام
صفة: التصريف الأول والثاني
Arabic