κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα

TEST TRANSLATION
κατασκευάζω
DEFINITION
جهّز/يجهّز ، زوّد/يزوّد ، هيّأ/يهيّئ
FREQUENCY RANK
397
أقسام الكلام
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
Arabic