Hasło
κατασκευάζω
Definicja
wyposażać, przygotowywać
Frekwencja
397
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish