ἡμέρα ἡμέρας, ἡ

释义: 
ἡμέρα
释义: 
日子
词性: 
名词:第一变格法
语义组: 
世界秩序
词频排序: 
89

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1