ἡμέρα ἡμέρας, ἡ

Search Lemma: 
ἡμέρα
DEFINITION: 
gün, gündüz
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya Düzeni
FREQUENCY RANK: 
89

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1