ἡμέρα ἡμέρας, ἡ

Hasło: 
ἡμέρα
Definicja: 
dzień
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Porządek świata
Frekwencja: 
89

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1