χείρων χεῖρον

释义: 
χείρων
释义: 
更糟糕,更低劣(κακός比较级)
词性: 
形容词:第三变格法 -ων, -ον
语义组: 
伦理道德
词频排序: 
472

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B5%E1%BF%96%CF%81%CE%BF%CE%BD