χείρων χεῖρον

Search Lemma: 
χείρων
DEFINITION: 
mai rău (comp. al lui κακός)
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
472

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B5%E1%BF%96%CF%81%CE%BF%CE%BD