χείρων χεῖρον

Hasło: 
χείρων
Definicja: 
gorszy, niższy (comp. od κακός)
Część mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
472

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B5%E1%BF%96%CF%81%CE%BF%CE%BD