φημί, φήσω, impf. ἔφην

释义: 
φημί
释义: 
说,断言,宣告; οὐ φημί 拒绝,驳回
词性: 
动词:以-μι结尾
语义组: 
写与说
词频排序: 
41

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF-%CF%86%CE%AE%CF%83%CF%89-impf-%E1%BC%94%CF%86%CE%B7%CE%BD