φημί, φήσω, impf. ἔφην

Hasło: 
φημί
Definicja: 
mówić, twierdzić, deklarować; οὐ φημί zaprzeczyć, odmówić, powiedzieć "że nie"
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
41

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF-%CF%86%CE%AE%CF%83%CF%89-impf-%E1%BC%94%CF%86%CE%B7%CE%BD