φημί, φήσω, impf. ἔφην

Search Lemma: 
φημί
DEFINITION: 
söylemek, itiraf etmek, bildirmek, beyan etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -μι grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
41

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF-%CF%86%CE%AE%CF%83%CF%89-impf-%E1%BC%94%CF%86%CE%B7%CE%BD