τέλος τέλους, τό

释义: 
τέλος
释义: 
终点,结局;目的;完成;成就
词性: 
名词:第三变格法,以σ结尾的词干
语义组: 
生与死
词频排序: 
240

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C