τέλος τέλους, τό

Hasło: 
τέλος
Definicja: 
koniec, spełnienie, osiągnięcie
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Grupa semantyczna: 
Życie i śmierć
Frekwencja: 
240

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C