πρόσωπον προσώπου, τό

释义: 
πρόσωπον
释义: 
脸,面貌,面具,人物
词性: 
名词:第二变格法
语义组: 
肢体
词频排序: 
313

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C