πρόσωπον προσώπου, τό

Search Lemma: 
πρόσωπον
DEFINITION: 
yüz, çehre; figür, maske, rol
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Vücut Bölümleri
FREQUENCY RANK: 
313

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C