πρόσωπον προσώπου, τό

Search Lemma: 
πρόσωπον
DEFINITION: 
faţă, mască, persoană
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Părţi ale trupului
FREQUENCY RANK: 
313

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C