πολέμιος πολεμία πολέμιον

释义: 
πολέμιος
释义: 
敌意的,敌对的;οἱ πολέμιοι敌人
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
246

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BD