πολέμιος πολεμία πολέμιον

Search Lemma: 
πολέμιος
DEFINITION: 
düşman, hasım
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
246

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BD