πολέμιος πολεμία πολέμιον

Hasło: 
πολέμιος
Definicja: 
wrogi; οἱ πολέμιοι wrogowie, nieprzyjaciele
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
246

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BD