παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα

释义: 
παρασκευάζω
释义: 
准备,提供
词性: 
动词:-ω齿音词干
语义组: 
工作与闲暇
词频排序: 
451

Suggested Citation