παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα

Search Lemma: 
παρασκευάζω
DEFINITION: 
Prepararsi, preparare, fornire
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
451

Suggested Citation