παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα

LEMA DE BUSCA: 
παρασκευάζω
DEFINIÇÃO: 
preparar, aprontar, fornecer
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
451

Suggested Citation