μέγεθος μεγέθους, τό

释义: 
μέγεθος
释义: 
巨大,伟大;大小
词性: 
名词:第三变格法,以σ结尾的词干
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
249

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C