μέγεθος μεγέθους, τό

Hasło: 
μέγεθος
Definicja: 
wielkość, rozmiar
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
249

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C