μέγεθος μεγέθους, τό

TEST TRANSLATION: 
μέγεθος
DEFINITION: 
العظمة ، الحجم ، الضخامة ، المقدار ، الكُبر
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
المقاييس والأعداد
FREQUENCY RANK: 
249

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C