λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην

释义: 
λαλέω
释义: 
说话,唠叨
词性: 
动词:缩合
语义组: 
写与说
词频排序: 
452

Suggested Citation