θεῖος θεία θεῖον

释义: 
θεῖος
释义: 
神圣的
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
宗教
词频排序: 
434

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD