θεῖος θεία θεῖον

Hasło: 
θεῖος
Definicja: 
boski
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Religia
Frekwencja: 
434

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD