θεῖος θεία θεῖον

Search Lemma: 
θεῖος
DEFINITION: 
tanrısal, tanrılarla ilgili
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Din
FREQUENCY RANK: 
434

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD