δύναμις δυνάμεως, ἡ

释义: 
δύναμις
释义: 
力量,权力,能力
词性: 
名词:第三变格法,以ι结尾的词干
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
95

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1