δύναμις δυνάμεως, ἡ

TEST TRANSLATION: 
δύναμις
DEFINITION: 
السلطة ، القوة ، القدرة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث ι الجذر
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
95

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1