δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

释义: 
δράω
释义: 
做,完成
词性: 
动词:缩合
语义组: 
工作与闲暇
词频排序: 
453