βουλή βουλῆς, ἡ

释义: 
βουλή
释义: 
议事会;意愿;决定;意见,建议
词性: 
名词:第一变格法
语义组: 
政府与社会
词频排序: 
438

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1